Угода Користувача

1. Предмет Угоди

1.1. Адміністрація сайту «Нова Каховка Інфо» No-Ka.Info (надалі - Адміністрація) надає користувачеві інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет (надалі - Користувач) можливість використання Сервісу на умовах, викладених в даній Угоді Користувача (надалі - Угода).

1.2. Використати Сервіс мають право мешканці міста Нова Каховка та прилеглих населених пунктів.

1.3. Можливість використання Сервісу надається Адміністрацією Користувачеві безоплатно.

2. Загальні положення

2.1. Угода є публічною офертою відповідно до статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України. Використання Сервісу, включаючи кожне здійснення доступу до сторінок Сайту будь-якими засобами, означає повний і беззастережний акцепт Угоди Користувачем.

2.2. Угода регулює права і обов'язки Користувачів і Адміністрації, а також стосунки з третіми особами, чиї права та інтереси можуть бути зачеплені в результаті дій Користувачів.

2.3. Чинна редакція Угоди знаходиться на сторінці за адресою https://no-ka.info/?w=user/faq/ugoda. Угода може бути змінена Адміністрацією без спеціального повідомлення шляхом розміщення за тією ж адресою нової редакції Угоди. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет, якщо інше не передбачене новою редакцією Угоди.

2.4. Користувач, не згодний з умовами чинної редакції Угоди повністю або частково, зобов'язаний припинити будь-яке використання Сервісу.

2.5. Порушення Користувачем умов Угоди може призвести до припинення доступу до Акаунту або видалення Акаунту такого Користувача, а також до повного або часткового видалення його Контенту або обмеження доступу до нього без попереднього повідомлення.

3. Терміни

Авторизація - процес аналізу програмною частиною Сервісу введених Користувачем Аутентифікаційних даних, за результатами якого Користувачеві надається доступ до Акаунту.

Акаунт - обліковий запис Користувача, що містить Аутентифікаційні та інші дані, надані Користувачем в процесі використання Сервісу.

Аутентифікаційні дані - унікальні засоби ідентифікації Користувача (e-mail та пароль, або ссилка швидкої авторизації), використовувані для Авторизації на Сайті.

Верифікатор - Користувач, якому Адміністрація надала право та функціональність для здійснення Верифікації інших Користувачів.

Верифікація - процес підтвердження Користувачем даних, вказаних при Реєстрації або змінених в розділі «Налаштування».

Верифікований Користувач - Користувач, котрий успішно пройшов процедуру Верифікації.

Контент - інформація Користувача на Сервісі, у тому числі інформація, вказана при Реєстрації, інформація, що розміщується в Новинах, Оголошеннях, Питаннях, коментарях, а також що направляється в особистих повідомленнях.

Модератор - Користувач, якому Адміністрація надала доступ до функціональності, що дозволяє здійснювати модерацію Контенту Сервісу.

Новина - інформація викладена Користувачем окремою сторінкою в вигляді тексту, світлин та/або відео в розділі «Новини».

Оголошення - інформація надана Користувачем про продаж товару, надання послуги, або наймання на роботу в розділі «Бізнес».

Питання - інформаційний блок, спрямований на спільне вирішення окремого суспільно-політичного питання, розміщений в розділі «Рада».

Профіль - загальнодоступна сторінка, що автоматично створюється на Сервісі при Реєстрації, містить дані, вказані Користувачем при Реєстрації, а також при подальшій зміні або доповненні даних Акаунту, окрім пароля, телефона, адреси та e-mail Користувача.

Платні послуги - додаткові послуги, що надаються Користувачеві Адміністрацією на відшкодувальній основі.

Реєстрація - дії Користувача зі створення Акаунту за встановленою Адміністрацією процедурою. В процесі Реєстрації Користувач повинен вказати свої прізвище, ім'я, по батькові, e-mail та пароль, а також може вказати інші необов'язкові відомості, які визнає необхідним.

Сайт - сайт в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, що ідентифікується по доменному імені No-Ka.Info .

Сервіс - Сервіс No-Ka.Info, що надає Користувачам можливість створювати Новини, Оголошення, Питання, розміщувати коментарі, голосувати з Питаннь і користуватися іншою пропонованою Адміністрацією функціональністю.

Фейковий Акаунт - Акаунт, зареєстрований на вигадану особу, або Користувача, котрий має інший зареєстрований Акаунт.

4. Реєстрація Акаунту

4.1. Ряд функцій Сервісу буде доступний Користувачеві після Реєстрації.

4.2. Для Реєстрації Користувач надає інформацію, передбачену формою реєстрації. Якщо у Адміністрації є підстави вважати, що надана Користувачем інформація не є достовірною і актуальною, Адміністрація має право на власний розсуд заблокувати (припинити доступ) до Акаунту Користувача або видалити Акаунт.

4.3. Користувач несе відповідальність за безпеку (стійкість до атак підбору) вибраних ним Аутентифікаційних даних (паролю), і їх конфіденційність.

4.4. Користувач несе відповідальність за усі дії, здійснені з використанням його Аутентифікаційних даних. Усі дії, виконані після Авторизації з використанням Аутентифікаційних даних Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач в порядку, передбаченому Угодою, заздалегідь повідомив Адміністрацію про можливість несанкціонованого доступу та/або про будь-яке порушення (підозру про порушення) конфіденційності своїх Аутентифікаційних даних.

4.5. Користувач несе відповідальність за можливу втрату або спотворення даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися завдяки порушенню Користувачем положень Угоди.

5. Дані Користувачів

5.1. Технічні дані, що передаються Сервісу програмним забезпеченням Користувача, а також інші дані, що передаються Користувачем Сервісу, будуть доступні Адміністрації і можуть використовуватися останньою на власний розсуд незабороненими законом способами, у тому числі для таргетинга демонстрованої Користувачеві реклами.

5.2. Інформація Профілю Користувача буде доступна іншим Користувачам. Користувач має право у будь-який час скоректувати Профіль, використовуючи інтерфейс управління Акаунтом.

5.3. Телефон та e-mail Акаунту існують для зв'язку Адміністрації з Користувачем в разі виникнення підозри на Фейковий Акаунт. Надання телефону не є обов'язковим. Але неможливість зв'язку з користувачем може призвести до блокування Акаунту згідно з пунктом 6.1.

6. Блокування, розблокування та видалення Акаунту

6.1. Адміністрація залишає за собою право заблокувати Акаунт, в разі якщо один з Користувачів поскаржився, що це є Фейковий Акаунт, та власник Акаунту не зміг спростувати цю інформацію. В разі виникнення підозри на Фейковий Акаунт, Адміністрація намагається встановити зв'язок з власником Акаунту за допомогою вказаних ним телефону та e-mail для спростування наданої інформації. Якщо зв'язок встановити не вдається, або Користувач відмовляється спростовувати інформацію, Акаунт може бути заблокованим на певний час та пізніше видалений.

6.2. Адміністрація повинна негайно розблокувати заблокований Акаунт, якщо його власник надав вичерпну інформацію про те, що Акаунт належить справжній людині, та даний Користувач має лише один Акаунт на Сайті No-Ka.Info .

6.3. Адміністрація має право видалити Акаунт:

6.3.1. Якщо Акаунт належить неверіфікованому Користувачеві та доступ до нього не здійснюється більше 6 місяців підряд.

6.3.2. На вимогу самого Користувача.

6.3.3. В разі виявлення беззаперечних доказів Фейкового Акаунту.

6.3.4. В разі доведеного факту смерті Користувача (його Акаунт блокується та відправляється в архів).

7. Права та обов'язки Користувачів

7.1. Будь-який Користувач має право розміщувати Новини і Оголошення та залишати коментарі на тих сторінках, де є відповідна функціональність.

7.2. Верифікований Користувач має право користуватись функціональністю розділу «Рада», а саме:

7.2.1. Створювати Питання, розміщувати в них Контент, залишати коментарі під будь-якими Питаннями.

7.2.2. Підтримувати потенційні Питання.

7.2.3. Голосувати з Питаннь, котрі знаходяться на голосуванні.

7.3. Користувачеві заборонено:

7.3.1. Реєструватися в якості Користувача від імені іншої реальної або вигаданої особи.

7.3.2. Створювати два та більше Акаунти на власне ім'я.

7.3.3. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди одержувачів.

7.3.4. Здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сервісу.

7.3.5. Здійснювати дії, що порушують законодавство України та/або законодавство місця перебування Користувача.

7.4. Усі претензії, пов'язані з роботою Сервісу, необхідно направляти Адміністрації за допомогою форми зворотного зв'язку.

8. Права та обов'язки Адміністрації

8.1. Адміністрація робить розумні зусилля для надання Сервісу і оперативного відновлення його у разі технічних збоїв і перерв.

8.2. Адміністрація не перевіряє достовірність інформації наданої Користувачем при Реєстрації, але залишає за собою право у виняткових випадках зажадати від Користувача її підтвердження. Непідтвердження інформації може бути прирівняне до надання недостовірної інформації і спричинити наслідки, передбачені п. 6.1. Угоди.

8.3. Адміністрація не здійснює перевірку Контенту та/або дій Користувачів на відповідність вимогам чинного законодавства, але залишає за собою право на власний розсуд або у разі отримання звернення уповноваженого органу та/або обґрунтованої вимоги іншої особи, корегувати та/або видаляти Контент.

8.4. Адміністрація має право на власний розсуд і без попереднього повідомлення Користувача доповнювати, скорочувати або іншим чином змінювати функціональність Сервісу і порядок його надання.

9. Відповідальність

9.1. Користувач несе відповідальність за порушення умов Угоди, у тому числі вимог до Реєстрації і розміщення Контенту, а також за допущене Користувачем порушення чинного законодавства України та/або законодавства місця перебування Користувача;

9.2. Користувач несе відповідальність згідно з законами України за розміщений ним Контент.

9.3. Адміністрація не несе відповідальність за тимчасові збої і перерви в роботі Сервісу, викликані ними недоступність та/або втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток будь-якому устаткуванню, програмам для електронно-обчислювальних машин або інформації, викликаний або пов'язаний з використанням Сервісу, включаючи збиток, заподіяний зміною Сервісу в порядку п.8.4. Угоди.

10. Реклама

10.1. Якщо інше спеціально не встановлене окремою угодою між Користувачем і Адміністрацією, Адміністрація може без додаткового повідомлення і без будь-якої компенсації Користувачеві розміщувати рекламу на Сервісі.

10.2. Адміністрація має право у будь-який час змінювати спосіб, вид і кількість реклами, що розміщується на Сервісі.

10.3. Участь Користувача в рекламованих на Сервісі акціях і заходах, а також придбання Користувачем рекламованих на Сервісі товарів, робіт або послуг породжує права і зобов'язання виключно між Користувачем і особою, що реалізовує відповідний товар, роботу, послуг або що проводить акцію або захід.

10.4. Розміщення Користувачем на Сервісі Контенту рекламного характеру (обіцянка здійснити таке розміщення) не тягне ніяких зобов'язань для Адміністрації.

10.5. Адміністрація має право відправляти Користувачеві по вказаній ним адресі електронної пошти інформацію, що стосується Сервісу, а також рекламу третіх осіб.

11. Прикінцеві положення

11.1. Усі спори, що виникають з Угоди та/або пов'язані з Сервісом і Контентом, можуть бути передані на розгляд суду після прийняття Сторонами заходів по досудовому врегулюванню суперечки після закінчення 30 календарних днів з дня напряму претензії (вимоги) до Адміністрації Сайту.

11.2. У разі неврегулювання суперечки у 30 денний термін, суперечка може бути передана на розгляд суду у місті Нова Каховка Херсонської області.

время 0.031674146652222